Dịch của …是什么意思 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
…是什么意思
Tiếng Trung phồn thể
…是什麼意思

Thứ tự nét cho 是什么意思

Ý nghĩa của …是什么意思

Các ký tự liên quan đến …是什么意思:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc