Dịch của 你能肯定吗 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
你能肯定吗
Tiếng Trung phồn thể
你能肯定嗎

Thứ tự nét cho 你能肯定吗

Ý nghĩa của 你能肯定吗

Các ký tự liên quan đến 你能肯定吗:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc