Dịch của 你要一起吗 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
你要一起吗
Tiếng Trung phồn thể
你要一起嗎

Thứ tự nét cho 你要一起吗

Ý nghĩa của 你要一起吗

Các ký tự liên quan đến 你要一起吗:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc