Dịch của 真的假的 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
真的假的
Tiếng Trung phồn thể
真的假的

Thứ tự nét cho 真的假的

Ý nghĩa của 真的假的

Các ký tự liên quan đến 真的假的:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc