Dịch của 第几声 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
第几声
Tiếng Trung phồn thể
第幾聲

Thứ tự nét cho 第几声

Ý nghĩa của 第几声

Các ký tự liên quan đến 第几声:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc