Dịch của 一元二次不等式 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
一元二次不等式
Tiếng Trung phồn thể
一元二次不等式

Thứ tự nét cho 一元二次不等式

Ý nghĩa của 一元二次不等式

  1. Bất đẳng thức bậc hai
    yīyuán èrcì bùděngshì; yíyuán èrcì bùděngshì

Các ký tự liên quan đến 一元二次不等式:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc