Dịch của 一切险 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
一切险
Tiếng Trung phồn thể
一切險

Thứ tự nét cho 一切险

Ý nghĩa của 一切险

  1. bảo hiểm mọi rủi ro
    yīqièxiǎn; yíqièxiǎn

Các ký tự liên quan đến 一切险:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc