Dịch của 一千万 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
一千万
Tiếng Trung phồn thể
一千萬

Thứ tự nét cho 一千万

Ý nghĩa của 一千万

  1. mười triệu
    yīqiānwàn

Các ký tự liên quan đến 一千万:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc