Dịch của 一把抓 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
一把抓
Tiếng Trung phồn thể
一把抓

Thứ tự nét cho 一把抓

Ý nghĩa của 一把抓

  1. nắm lấy mọi thứ trong tay
    yī bǎ zhuā; yì bǎ zhuā

Các ký tự liên quan đến 一把抓:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc