Dịch của 一朵朵 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
一朵朵
Tiếng Trung phồn thể
一朵朵

Thứ tự nét cho 一朵朵

Ý nghĩa của 一朵朵

  1. nhiều loại hoa
    yī duǒ duǒ; yì duǒ duǒ

Các ký tự liên quan đến 一朵朵:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc