Dịch của 一輩子 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
一輩子
Tiếng Trung phồn thể
一輩子

Thứ tự nét cho 一輩子

Ý nghĩa của 一輩子

  1. tất cả cuộc sống của một người
    yībèizi; yíbèizi

Các ký tự liên quan đến 一輩子:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc