Dịch của 一點兒 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
一點兒
Tiếng Trung phồn thể
一點兒

Thứ tự nét cho 一點兒

Ý nghĩa của 一點兒

  1. một chút
    yīdiǎnr; yìdiǎnr

Các ký tự liên quan đến 一點兒:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc