Dịch của 七星岩 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
七星岩
Tiếng Trung phồn thể
七星巖

Thứ tự nét cho 七星岩

Ý nghĩa của 七星岩

  1. Kỳ Hưng Yên
    Qīxīngyán

Các ký tự liên quan đến 七星岩:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc