Dịch của 万国码 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
万国码
Tiếng Trung phồn thể
萬國碼

Thứ tự nét cho 万国码

Ý nghĩa của 万国码

  1. unicode
    wànguómǎ

Các ký tự liên quan đến 万国码:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc