Dịch của 三人行必有我师 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
三人行必有我师
Tiếng Trung phồn thể
三人行必有我師

Thứ tự nét cho 三人行必有我师

Ý nghĩa của 三人行必有我师

  1. luôn có ai đó để học hỏi
    sān rén xíng bìyǒu wǒ shī

Các ký tự liên quan đến 三人行必有我师:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc