Dịch của 三十二 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
三十二
Tiếng Trung phồn thể
三十二

Thứ tự nét cho 三十二

Ý nghĩa của 三十二

  1. ba mươi hai
    sānshíèr

Các ký tự liên quan đến 三十二:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc