Dịch của 三句话不离本行 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
三句话不离本行
Tiếng Trung phồn thể
三句話不離本行

Thứ tự nét cho 三句话不离本行

Ý nghĩa của 三句话不离本行

  1. nói chuyện mua sắm mọi lúc
    sānjùhuà bùlí běnháng

Các ký tự liên quan đến 三句话不离本行:

Ví dụ câu cho 三句话不离本行

你这个人真无聊,三句话不离本行
nǐ zhègè rén zhēn wúliáo , sānjùhuàbùlíběnháng
bạn thật là nhàm chán, chỉ nói chuyện kinh doanh.
他一口总是三句话不离本行
tā yīkǒu zǒngshì sānjùhuàbùlíběnháng
anh ấy luôn nói chuyện về cửa hàng
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc