Dịch của 三头肌 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
三头肌
Tiếng Trung phồn thể
三頭肌

Thứ tự nét cho 三头肌

Ý nghĩa của 三头肌

  1. cơ tam đầu
    sāntóujī

Các ký tự liên quan đến 三头肌:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc