Dịch của 三角形 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
三角形
Tiếng Trung phồn thể
三角形

Thứ tự nét cho 三角形

Ý nghĩa của 三角形

  1. Tam giác
    sānjiǎoxíng

Các ký tự liên quan đến 三角形:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc