Thứ tự nét

Ý nghĩa của 三

  1. số ba
    sān
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

三八
sānbā
Ngày 8 tháng 3
三年级
sān niánjí
năm học thứ ba
三点五分
sān diǎn wǔ fēn
ba giờ năm phút
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc