Dịch của 下三路 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
下三路
Tiếng Trung phồn thể
下三路

Thứ tự nét cho 下三路

Ý nghĩa của 下三路

  1. dưới thắt lưng
    xiàsānlù

Các ký tự liên quan đến 下三路:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc