Dịch của 下半身 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
下半身
Tiếng Trung phồn thể
下半身

Thứ tự nét cho 下半身

Ý nghĩa của 下半身

  1. phần dưới cơ thể
    xiàbànshēn

Các ký tự liên quan đến 下半身:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc