Dịch của 不下来 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
不下来
Tiếng Trung phồn thể
不下來

Thứ tự nét cho 不下来

Ý nghĩa của 不下来

  1. bổ ngữ cho việc không có khả năng thực hiện một hành động
    bùxiàlái

Các ký tự liên quan đến 不下来:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc