Dịch của 不定形 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
不定形
Tiếng Trung phồn thể
不定形

Thứ tự nét cho 不定形

Ý nghĩa của 不定形

  1. nguyên mẫu
    bùdìngxíng; búdìngxíng

Các ký tự liên quan đến 不定形:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc