Dịch của 不用了 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
不用了
Tiếng Trung phồn thể
不用了

Thứ tự nét cho 不用了

Ý nghĩa của 不用了

  1. không cần
    bùyòngle; búyòngle

Các ký tự liên quan đến 不用了:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc