Trang chủ>不确定

Tiếng Trung giản thể

不确定

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 不确定

  1. không xác định
    bùquèdìng; búquèdìng
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc