Dịch của 不等于 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
不等于
Tiếng Trung phồn thể
不等於

Thứ tự nét cho 不等于

Ý nghĩa của 不等于

  1. không bằng
    bù děngyú

Các ký tự liên quan đến 不等于:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc