Dịch của 不自覺 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
不自覺
Tiếng Trung phồn thể
不自覺

Thứ tự nét cho 不自覺

Ý nghĩa của 不自覺

  1. vô thức
    bùzìjué

Các ký tự liên quan đến 不自覺:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc