Dịch của 不需要 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
不需要
Tiếng Trung phồn thể
不需要

Thứ tự nét cho 不需要

Ý nghĩa của 不需要

  1. không cần
    bù xūyào

Các ký tự liên quan đến 不需要:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc