Dịch của 专业队 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
专业队
Tiếng Trung phồn thể
專業隊

Thứ tự nét cho 专业队

Ý nghĩa của 专业队

  1. đội chuyên nghiệp
    zhuānyèduì

Các ký tự liên quan đến 专业队:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc