Dịch của 且不说 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
且不说
Tiếng Trung phồn thể
且不說

Thứ tự nét cho 且不说

Ý nghĩa của 且不说

  1. để sang một bên
    qiě bù shuō

Các ký tự liên quan đến 且不说:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc