Dịch của 世界上 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
世界上
Tiếng Trung phồn thể
世界上

Thứ tự nét cho 世界上

Ý nghĩa của 世界上

  1. trên thế giới
    shìjiè shàng

Các ký tự liên quan đến 世界上:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc