Dịch của 丘吉尔 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
丘吉尔
Tiếng Trung phồn thể
丘吉爾

Thứ tự nét cho 丘吉尔

Ý nghĩa của 丘吉尔

  1. Churchill
    Qiūjí'ěr

Các ký tự liên quan đến 丘吉尔:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc