Dịch của 业务员 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
业务员
Tiếng Trung phồn thể
業務員

Thứ tự nét cho 业务员

Ý nghĩa của 业务员

  1. người bán hàng
    yèwùyuán

Các ký tự liên quan đến 业务员:

Ví dụ câu cho 业务员

家具业务员
jiājù yèwùyuán
nhân viên bán hàng nội thất
业务员的销量
yèwùyuán de xiāoliàng
bán hàng của nhân viên bán hàng
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc