Dịch của 业务部 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
业务部
Tiếng Trung phồn thể
業務部

Thứ tự nét cho 业务部

Ý nghĩa của 业务部

  1. bộ phận kinh doanh
    yèwùbù

Các ký tự liên quan đến 业务部:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc