Thứ tự nét

Ý nghĩa của 东

  1. phía đông
    dōng
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

东门
dōng mén
cổng phía đông
东部
dōngbù
phần đông
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc