Dịch của 中国人民代表大会 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
中国人民代表大会
Tiếng Trung phồn thể
中國人民代表大會

Thứ tự nét cho 中国人民代表大会

Ý nghĩa của 中国人民代表大会

  1. Đại hội nhân dân toàn quốc
    zhōngguórénmín dàibiǎo dàhuì

Các ký tự liên quan đến 中国人民代表大会:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc