Dịch của 中国城 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
中国城
Tiếng Trung phồn thể
中國城

Thứ tự nét cho 中国城

Ý nghĩa của 中国城

  1. Khu phố Tàu
    zhōngguóchéng

Các ký tự liên quan đến 中国城:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc