Dịch của 中控锁 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
中控锁
Tiếng Trung phồn thể
中控鎖

Thứ tự nét cho 中控锁

Ý nghĩa của 中控锁

  1. khóa trung tâm
    zhōngkòngsuǒ

Các ký tự liên quan đến 中控锁:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc