Dịch của 中级技术学校 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
中级技术学校
Tiếng Trung phồn thể
中級技術學校

Thứ tự nét cho 中级技术学校

Ý nghĩa của 中级技术学校

  1. cơ sở giáo dục chuyên biệt trung học cơ sở
    zhōngjí jìshù xuéxiào

Các ký tự liên quan đến 中级技术学校:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc