Dịch của 中药铺 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
中药铺
Tiếng Trung phồn thể
中藥鋪

Thứ tự nét cho 中药铺

Ý nghĩa của 中药铺

  1. Cửa hàng thuốc bắc
    zhōngyàopù

Các ký tự liên quan đến 中药铺:

Ví dụ câu cho 中药铺

我喜欢去逛中药铺
wǒ xǐhuān qù guàng zhōng yàopù
Tôi thích đến cửa hàng thuốc Trung Quốc
经营一家中药铺
jīngyíng yījiā zhōng yàopù
quản lý một cửa hàng thuốc Trung Quốc
知名中药铺
zhīmíng zhōng yàopù
một cửa hàng thuốc nổi tiếng của Trung Quốc
在中药铺就可买到所要的材料
zài zhōng yàopù jiù kě mǎi dào suǒ yào de cáiliào
người ta có thể mua tất cả các nguyên liệu cần thiết trong cửa hàng thuốc Trung Quốc
开中药铺
kāizhōng yàopù
mở một cửa hàng thuốc Trung Quốc
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc