Dịch của 中间商 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
中间商
Tiếng Trung phồn thể
中間商

Thứ tự nét cho 中间商

Ý nghĩa của 中间商

  1. người trung gian
    zhōngjiānshāng

Các ký tự liên quan đến 中间商:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc