Dịch của 为什么 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
为什么
Tiếng Trung phồn thể
為什麼

Thứ tự nét cho 为什么

Ý nghĩa của 为什么

  1. Tại sao?
    wèishénme

Các ký tự liên quan đến 为什么:

Ví dụ câu cho 为什么

为什么那样?
wèishénme nàyàng
tại sao vậy?
我不知道他为什么不同意
wǒ bù zhīdào tā wèishénme bù tóngyì
Tôi không biết tại sao anh ấy không đồng ý
你为什么要当警察?
nǐ wèishénme yào dāng jǐngchá
tại sao bạn muốn trở thành cảnh sát?
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc