Dịch của 主讲人 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
主讲人
Tiếng Trung phồn thể
主講人

Thứ tự nét cho 主讲人

Ý nghĩa của 主讲人

  1. giảng bài
    zhǔjiǎngrén

Các ký tự liên quan đến 主讲人:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc