Dịch của 乌纱帽 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
乌纱帽
Tiếng Trung phồn thể
烏紗帽

Thứ tự nét cho 乌纱帽

Ý nghĩa của 乌纱帽

  1. vị trí chính thức
    wūshāmào
  2. mũ gạc đen
    wūshāmào

Các ký tự liên quan đến 乌纱帽:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc