Dịch của 乌鸦嘴 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
乌鸦嘴
Tiếng Trung phồn thể
烏鴉嘴

Thứ tự nét cho 乌鸦嘴

Ý nghĩa của 乌鸦嘴

  1. miệng quạ
    wūyāzuǐ

Các ký tự liên quan đến 乌鸦嘴:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc