Trang chủ>乍一看

Tiếng Trung giản thể

乍一看

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 乍一看

  1. ngay cái nhìn đầu tiên
    zhàyīkàn; zhàyíkàn
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

乍一看,这似乎是胡说八道
zhàyīkàn , zhè sìhūshì húshuōbādào
thoạt nhìn, điều này có vẻ sai
乍一看此计划好像不可行
zhàyīkàn cǐ jìhuá hǎoxiàng bù kěxíng
thoạt nhìn kế hoạch có vẻ không khả thi

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc