Dịch của 书法家 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
书法家
Tiếng Trung phồn thể
書法家

Thứ tự nét cho 书法家

Ý nghĩa của 书法家

  1. nhà thư pháp
    shūfǎjiā

Các ký tự liên quan đến 书法家:

Ví dụ câu cho 书法家

知名的书法家
zhīmíngde shūfǎjiā
nhà thư pháp nổi tiếng
这位老书法家的作品
zhèwèi lǎo shūfǎjiā de zuòpǐn
tác phẩm của nhà thư pháp già này
中国书法家
zhōngguóshūfǎjiā
Thư pháp gia Trung Quốc
书法家协会
shūfǎjiāxiéhuì
Hiệp hội các nhà thư pháp
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc