Dịch của 买得起 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
买得起
Tiếng Trung phồn thể
買得起

Thứ tự nét cho 买得起

Ý nghĩa của 买得起

  1. để có thể đủ khả năng
    mǎideqǐ

Các ký tự liên quan đến 买得起:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc