Trang chủ>事實上

Tiếng Trung giản thể

事實上

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 事實上

  1. trên thực tế, thực sự
    shìshí shàng
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc